Wideofilmowanie i fotografowanie

Wideofilmowaniem oraz fotografowaniem zajmujemy si? od 1997 roku. Obszar naszej dzia?alno?ci
obejmuje przede wszystkim woj. pomorskie. Zapewniamy obs?ug? w zakresie:

  • ?luby

  • wesela

  • chrzty

  • komunie

  • studniówki

  • inne uroczysto?ci

  • reklama dla TV

  • reklama d?wi?kowa

  • reklama "stacjonarna"

  • studyjna fotografia cyfrowa

Zapraszamy do galerii, w której mo?na zapozna? si? z próbk? naszych prac.